Nyttig mat

Varför matrecept inte är skyddade av upphovsrätten

Filed under: Matrecept & upphovsrätt,Okategoriserade — Nyttig mat @ 22:16

Det enklaste är egentligen att citera några texter på Internet så blir det ganska uppenbart att matrecept verkligen saknar skydd och även varför det är så.

Upphovsrätt, ensamrätt och verkshöjd

Först väldigt kort om två centrala termer:

Upphovsrätt
Upphovsrätt ger skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk en rätt över det som skapats. Skaparen är alltså den som bestämmer kring det som rör verket. Upphovsrätt uppstår dock först när verkar når s.k. verkshöjd.

Ensamrätt
Rätten att ensam styra över ett verk och ha det skyddat av upphovsrätten. I vardagligt tal så händer det ofta att upphovsrätt och ensamrätt används synonymt med varandra.

Verkshöjd
Verkshöjd är ett mått på hur pass unikt (originellt, individuellt och självständigt) ett verk är för att på så sätt kunna avgöra huruvida skaparen kan hävda ensamrätt. Att ett verk når verkshöjd betyder att det skyddas av upphovsrätten. Om ett verk INTE når verkshöjd så skyddas det INTE av upphovsrätten.

För att nå verkshöjd krävs att ett verk inte ska ha kunnat framställas av någon annan, oberoende av den förre (s.k. dubbelskapande). Verket får inte vara så pass enkelt att det kan antas vara rimligt att vem som helst skulle kunna ha skapat det.

Relevanta och lättsmälta utdrag kring matrecept och upphovsrätt

Följande är exempel är citat från hemsidor som är tillgängliga för alla som är intresserade.

”1927 fastslog dock HD, högsta domstolen, att ett matrecept inte uppfyller de kriterier som ställs för att det ska uppnå en verkshöjd.” – http://www.javascript.nu/copy.shtml

”Ett matrecept är dels en beskrivning av en idé som sådan (maträtten), dels en beskrivning av en metod för att producera maträtten. [...] I den juridiska litteraturen framgår det att i svensk rätt antas det att matrecept normalt sätt inte är upphovsrättsskyddade. Skälet till detta är en HD dom från 1946, som trots sin ålder fortfarande anses som vägledande, där en tämligen stor samling matrecept nekades upphovsrättsligt skydd. Professor Jan Rosén vid Stockholms Universitet har i en uppsats i boken ”Maträtt” beskrivit förutsättningarna för att ett matrecept skall kunna vara upphovsrättsskyddat. Det krävs i princip, enl. Rosén, att en sådan beskrivning är klädd i litterär dräkt, t.ex. genom att i en roman låta en av karaktärerna laga till en omelett och beskriva hur karaktären gör. En sådan beskrivning är upphovsrättsskyddad medan en beskrivning av hur man rent allmänt skall gå tillväga för att laga till en omelett inte är upphovsrättsskyddad” – http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%E4tt/Fr%E5ga17#ntoc3

Dessa två exempel är bland de första man hittar på Google. Exemplen är fler men oftast så hänvisar de just till HDs dom från 1946 (NJA 1946 s 371). Att man refererar till en så pass gammal dom kan man se som ett tecken att frågan blev avklarad på ett så absolut sätt att jurister vet att det inte finns någon mening att ens fundera på saken.

1 kommentar »

  1. [...] Mer om varför upphovsrätten inte inkluderar matrecept. [...]

    Pingback by Nyttig mat » Falska hot om stämning gällande matrecept — 10 oktober 2007 @ 22:58

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar